Skovboskolen blev taget i brug

mandag den 10. august 1970

Eleverne gik fra deres gamle skoler i Lidemark og Bjæverskov og samledes på parkeringspladsen foran Skovboskolen klokken 10.
Desværre var det let regnvejr.
Ved flaghejsningen sang deltagerne "Der er ingenting, der maner..."
Derefter talte borgmester Wilbert Christensen ved parkeringspladsen. Han ønskede eleverne og skolens medarbejdere til lykke med skolen og håbede, at den måtte blive til gavn og glæde for beboerne i området.
Derefter samledes eleverne og de voksne i samlingssalen. Skolenævnets formand, Gunnar Olsen, bød velkommen og gav ordet til fhv. sognerådsformand Holger Jørgensen, der holdt hovedtalen. Som den, der har stået i spidsen for planlægningen og gennemførelsen af det nu gennemførte byggeri, der er 1. etape, kunne Holger Jørgensen gøre rede for tidligere projekter gennem de sidste 12 år og de endelige planer, for hvilke det stærkt øgede byggeri i Bjæverskov og Vemmedrup fik afgørende betydning.
Der blev endvidere talt af skolekommissionens formand, Ove Jensen, skolelederen Hans Peter Bergstrøm Eggertsen og af den ledende skoleinspektør Gunnar Dall-Hansen, Borup.
Senere blev eleverne fordelt i deres klasser, hvor de fik pølse- og sodavandsbilletter udleveret.
Til sidst dansede børnene til musik fra det nye musikanlæg, mens de voksne efter en rundvisning på skolen samledes om et kaffebord i det smukt pyntede lærerværelse.


Ingeniører og arkitekter ønsker Skovbo Kommune til lykke i anledning af, at Skovboskolen tages i brug.
De bedes modtage medfølgende danebrogsflag, ligesom et bestilt kobberrelief vil blive opsat i foyeren snarest muligt.

Venlig hilsen
Viggo Michaelsen, Civilingeniør
H. Steudel & J. Knudsen Pedersen, Arkitekter M.D.A.


Fra: Skovboskolens udklipsmappe.


Sidst opdateret den 9. juli 2008