Sidste skoledag før eksamen

I dag er det sidste skoledag for de elever, der skal op til mundtlig eksamen. Den skriftlige eksamen er allerede overstået, og der har været almindelig skolegang herefter - indtil i dag. Nu forestår læseferie og prøverne ved det grønne bord. Traditionen markeredes den sidste skoledag mange steder på forskellig vis, bl.a. på Skovboskolen. På billedet ses en situation fra dagens festligheder.Snarlig udbygning af Skovboskolen?

Forslag om færdigudbygning af skolen inden august 1975.

På kommunalbestyrelsesmødet i Skovbo i aftes stillede Holger Jørgensen (V) forslag om, at der sættes forberedende aktiviteter i sving med henblik på opførelse af endnu en klassefløj til Skovboskolen, således at skolen kan være fuldt udbygget pr. 1. august 1975.

Holger Jørgensen henstillede til kulturudvalget, at man snarest tager fat på problemerne, således at Skovboskolen kan blive fuldt udbygget som tre-sporet skole i overensstemmelse med den oprindelige planlægning.
Skoleudbygningsforslaget blev fremsat i forbindelse med kommunalbestyrelsens debat om bevilling af 122.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med flytning af to klassepavilloner fra Ejby skole til Skovboskolen.
Ole Hansen (V) var ikke sikker på, at pavillonflytningen var den rigtige løsning på Skovboskolens akutte pladsproblemer.
- Vi løser kun problemer midlertidigt, og hvad så, hvis skolen til næste år står og mangler fire klasseværelser? Så skal vi alligevel bygge til skolen, og så er de 122.000 kr. til flytningen af pavillonerne fra Ejby skole spildt, sagde han.
Ib Dalgas Rasmussen (upol.) fremførte, at Skovboskolen skal færdigudbygges i løbet af en overskuelig tid, men han mente alligevel, at pavillonflytningen var den bedste, midlertidige løsning på Skovboskolens akutte pladsproblem. Han udtrykte i øvrigt betænkelighed med hensyn til, om det kunne nås at opføre en ny skolefløj til 1. august 1975.
Holger Jørgensen pointerede, at det godt kunne nås både i relation til økonomi og teknik, mens Inger Lise Jensen (soc.) fremhævede, at pavillonerne meget snart skal væk fra Ejby skole af hensyn til byggeaktiviteterne.
Efterhånden kom man så dybt ind i skoleudbygnings-problematikken, at Bent Pico Sørensen (upol.) bad om suspension af kommunalbestyrelsesmødet for at grupperne kunne få lejlighed til at tale sammen.
Da mødet blev genoptaget, enedes man ret hurtigt om at bevilge de 122.000 kr. til pavillonflytningen. Holger Jørgensen fik dog ført sit forslag og sin henstilling til kulturudvalget om skolebyggeriet til protokols.


Fra: Dagbladet - onsdag den 22. maj 1974.


Sidst opdateret den 24. januar 2009