Indvielsesfest på Skovboskolen

  Lærerrådsformand Lisa Holmer overrækker den gyldne nøgle
  til de nye bygninger til skoleinspektør Knud Erik Larsen.
 
Der var fest på Skovbo- skolen hele dagen i går.

De to nye tilbygninger blev officielt erklæret færdige, og hermed er man næsten nået til vejs ende med at gøre Skovboskolen til en »fuldt færdig, funktionsdygtig tre-sporet skole«, som skoleinspektør Knud Erik Larsen udtrykte det i sin indvielsestale ved den officielle del af indvielsesfest-lighederne. Udbygningen af skolen er først komplet, når ombygningen af de eksisterende skolebygninger er afsluttet. Det vil ske før sommerferien, og det er først datoen for afslutningen af dette arbejde, der i fremtiden vil blive fejret som skolens fødselsdag.

Eleverne på Skovboskolen fejrede dagen med deres lærere og senere med korsang, film og sodavand. Om eftermiddagen overværede de ældste elever den officielle indvielse sammen med lærere, kommunale repræsentanter og teknikere.

Her talte arkitekt Niels Nielsen fra arkitektfirmaet Steudel og Knudsen Pedersen, Slagelse, borgmester Wilbert Christensen, formanden for kulturudvalg, skolekommission og byggeudvalg, Inger Lise Jensen, formanden for skolenævnet, Anne Lise Nielsen, formanden for Skovboskolens lærerråd, Lisa Holmer, og skoleinspektør Knud Erik Larsen. Alle ønskede godt for de nye skolebygninger og takkede de parter, der har været impliceret i arbejdet for veludført dåd.

De nye skolebygninger omfatter en klassefløj med 10 klasseværelser plus speciallokaler for 8. - 10. klasserne samt en klassefløj til børnehaveklasserne. På billedet overrækker lærerrådsformand Lisa Holmer den gyldne ringle til de nye bygninger til skoleinspektør Knud Erik Larsen. Nøglen var en gave fra hovedentreprenøren. Bagest ses medlemmer af Skovboskolens kor, der medvirkede i indvielsesfesten.

Fra: Dagbladet - tirsdag den 29. februar 1977.


4632 BJÆVERSKOV d. 14.2.1977
ke/gm

Skovboskolens 3. etape er nu færdig og skal indvies ved et arrangement
MANDAG DEN 28.FEBRUAR KL. 1200
i den nye klassefløj, hvor det vil være byggeudvalget en
særlig glæde at se dig som gæst.
Efter højtideligheden på skolen og besigtigelse af de nye
lokaler, er byggeudvalget vært ved en middag på Slimminge kro,
hvor vi samles kl. 1330.

PROGRAM:
Velkomst ved Inger Lise Jensen
SKOLEKORET  under ledelse af Agnete Haugbølle og Ulla Juhl
TALER AF:
arkitekt Poul Bentzon
borgmester Wilbert Christensen
Inger Lise Jensen, formand for kulturudvalget og skolekommissionen
Anne Lise Nielsen, formand for skolenævnet
Lisa Holmer, formand for lærerrådet
Knud Erik Larsen, skoleinspektør

SKOLEKORET

Herefter er der tid til at besigtige de nye lokaler.
Af hensyn til arrangementet beder vi om, at tilsagn eller
afbud må blive meddelt skolen senest fredag den 18. februar.

På byggeudvalgets vegne

Knud Erik Larsen
skoleleder
Her følger programmet for indvielsesdagen
mandag den 28. februar.

5.-7. klasserne

kl.  8.oo Møder eleverne i
          festsalen.
          FILM: Plyds og papegøjer.
kl. 1o.oo Indvielsesprogram:
          KORSANG
          Tale af K.E. Larsen
          Fællessang
kl. 1o.15 Lille traktement i
          klasserne.
kl. 11.oo Fri.
1.-4. klasserne

kl. 1o.oo Møder eleverne i
          klasserne.
kl. 1o.2o Samling i festsalen.
          Indvielsesprogram:
          KORSANG
          Tale af K.E. Larsen
          Fællessang
kl. 1o.4o FILM:
          Disney-parade
kl. 11.5o Lille traktement i
          klasserne.
kl. 13.oo Fri.

Traktementet bedes klasselærerne sørge for. Der er ca. 4 kr. pr. elev til rådighed, svarende til en sodavand og et par pølser. Det vil i mange tilfælde være klogt at alliere sig med et par forældre, der vil afse tid til at hjælpe. Vi må nok se i øjnene, at vi ikke har kapacitet til at koge pølser til alle klasserne på een gang.

BØRNEHAVEKLASSERNE møder normalt og skal ligeledes have ovenstående traktement.
BH. B. deltager i det officielle program kl. 12.oo-12.3o.

8.-1o. KLASSERNE deltager i den officielle højtidelighed kl. 12.oo i fællesrummet i den ny fløj.

kl. 11.oo Møder i klasserne
kl. 12.oo Indvielsesprogram:
          KORSANG
          Taler
          KORSANG
kl. 12.3o - 13.oo. Pause (Besigtigelse).
kl. 13.oo Klassetraktement, som ovenfor.

Skemaændringer:
Skemaet er denne dag ændret, så klasselæreren har klasserne i hele skoletiden. Se særlig plan.

Der er ikke noget særligt arrangeret for lærerpersonalet denne dag, bortset fra et par kasser øl på lærerværelset. Men når ombygningen er færdig vil byggeudvalget invitere til et åbent hus program en søndag (evt. lørdag) fra kl. 1o-13, hvorefter der er personalefrokost for personalet + forældreforeningsrepræsentanter, hvor byggeudvalget er vært.

Fra: Skovboskolens udklipsmappe - februar 1977.


Sidst opdateret den 11. juli 2008