Forældre og Skovboskolen

Forældrerepræsentanter ønsker møde om skolen i morgen for at drøfte en række daglige skolespørgsmål

Forældrerepræsentanterne på Skovboskolen i Bjæverskov mødes i morgen aften med lærere, inspektør og nævnsformand for at drøfte en række spørgsmål omkring skolen og dens dagligdag.
Hver klasse på Skovboskolen vælger forældrerepræsentanter og disse mødes et par gange årligt med skolens ledelse og lærere for at høre nyt om Skovboskolen.
På mødet i morgen er der seks punkter på »dagsordenen«.
Skolens psykolog vil give en redegørelse om sit arbejde og hvorfor nogle elever bliver sendt til psykologen, det er en orientering, som forældrene har ønsket.
Senere vil skolenævnsformand, Anne-Lise Nielsen, give en kort redegørelse for det kommende valg til skolenævnet.
Skovboskolen har som de øvrige skoler i kommunen tilbud om svømmeundervisning til sommer i Borup/Kimmerslev-søen. Perioden er delt op, så hver skole vil få 14 dage, hvor eleverne kan lære at svømme. Om dette vil én af gvmnastiklærerne fortælle nærmere.
Der bliver debat om de forskellige ting, eleverne kan købe på skolen så som frugt, sodavand etc. Forældrene ønsker at vide om skolen agter at udvide dette salg eller holde det lidt i ave.
Skoleinspektør, Knud E. Larsen, vil orientere forældrene om det tilsyn lærere og gårdvagter har med eleverne. Det er forældre fra de mindre klasser, der har rejst spørgsmålet og her tænker man navnlig på skolens legefort.
Spilles der for meget bold i gymnastiktimerne på Skovboskolen? Forældre har den mening og en af skolens gymnastiklærere vil fortælle om boldspillet og selve gymnastikundervisningen.

Fra: Dagbladet - onsdag den 8. februar 1978.


Sidst opdateret den 28. januar 2009