Nye administrationslokaler
Ombygning og ny indretning af administrationslokaler på Kildebjerg er færdig

Reception

I anledning af de nye
administrationslokaler
indbydes samtlige ansatte
på skolen til en reception i
de nye lokaler

Fredag d. 22. sept. 78
kl. 13 - 15
Knud Erik

Et værdsat kort fra Knud Erik til de ansatte:


Fra: Skovboskolens udklipsmappe - september 1978.


Sidst opdateret den 11. juli 2008