Dødsfald
Pedel ved Skovboskolen, Gudmund Jensen, er død. Han blev 46 år.
Gudmund Jensen er fra Vestenskov på Lolland. Efter endt skolegang havde han jobs som bl.a. murerarbejdsmand og ved gartnerier, inden han blev ansat som pedel på den gamle skole i Bjæverskov. Da Skovboskolen startede blev Gudmund Jensen ansat som pedel. Gudmund Jensen var en meget afholdt mand blandt skolens ledelse, lærere og elever. Gudmund Jensen efterlader sig hustru, Eva, og to voksne sønner.

Fra: Dagbladet - fredag den 18. juli 1980.


Ny pedel på Skovboskolen
Skovboskolen får fra på mandag ny pedel efter Gudmund Jensen, der for kort tid siden afgik ved døden. Fra på mandag vil pedel-hvervet på skolen blive varetaget af Eva Jensen, enke efter Gudmund Jensen.
Samtidig har Skovboskolen fået ansat hjælpepedel. Det er Ole Grønner, 32-årig fra Borup, som er ansat. Han har i år fungeret som vikar i samme stilling. Inden for lærer-området er Lis Eismark, Bjæverskov, nu blevet ansat som såkaldt løs/fast vikar med garanteret timetal.

Fra: Dagbladet - fredag den 29. august 1980.

Mindeord
Fra Skovboskolens inspektør Knud Erik Larsen og viceskoleinspektør H. J. Groth Terkelsen har vi modtaget følgende mindeord ved pedel Gudmund Jensens død:
Gudmund Jensen, pedel ved Skovbo-skolen, er torsdag den 17. juli pludselig afgået ved døden.
Det kom som et chock for alle os, som er vant til at se ham i hans daglige færden rundt på skolen. Alle elever og lærere satte ham meget højt. På en rolig og munter måde fik han tingene til at fungere på allerbedste vis.
Skolen var i et og alt Gudmunds stolthed. Intet glædede ham mere. end når besøgende udtrykte forbavselse over, at skolen i sit 10. år stadig så ny og pæn ud. Det er helt og fuldt Gudmunds fortjeneste. Gudmund var også en eminent leder af sit rengøringspersonale. Hjælpsomhed og pligtfølelse, ærlighed og venlighed har præget hans arbejde i de forløbne 16 år. Først 6 år ved Bjæverskov skole og de sidste 10 år ved Skovbo-skolen.
Det bliver et stort savn for os alle. som har vort arbejde på Skovboskolen, ikke at få den hyggelige snak med ham enten på skolen eller i hans hjem. hvor Eva supplerede ham på allerbedste måde.
Vi har den dybeste medfølelse med de efterladte, hans trofaste hustru Eva og sønnerne Klaus og Steen.
Æret være Gudmunds minde.

Fra: Dagbladet - lørdag den 19. juli 1980.


Sidst opdateret den 27. januar 2009