Klasse fra Skovbo skal i TV

På onsdag starter programsekretær Jimmy Stahr filmoptagelser på Skovbo-skolen.
Det er skolens børnehaveklasser, der er i søgelyset. Jimmy Stahr skal producere tre udsendelser for Danmarks Radio om at starte i børnehaveklasse, og han har valgt at filme børnene fra Skovboskolen.
Udsendelser bliver vist i fjernsynet til foråret. Optagelser vil stå på onsdag, tors-dag og fredag i denne uge, samt hele næste uge.Første skoledag i TV   torsdag den 14. august 1980

  Skoleinspektør Knud E. Larsen byder eleverne velkomne til
  Skovboskolen, mens kameraet snurrer lystigt.
 
To børnehaveklasser på Skovbo-skolen starter deres skoletil-værelse som TV-stars. Det er programsekretær Jimmy Stahr, der i disse dage er ved at lave tre film om børnehave-klassens start. Filmene vil blive vist i TVs legestue til foråret. Optagelserne sker i samarbejde med børne-haveklasse-lærer Karen Rubæk.

- Børnene er fantastisk nemme at arbejde med, siger Jimmy Stahr. De lader sig ikke distrahere af hverken kamera, lydfolk eller producent. Koncentrationen rettes udelukkende mod under-viseren, hvilket gør vort arbejde meget lettere.
Jimmy Stahr oplyser endvidere, at børne som tak for hjælpen får en bustur til Zoologisk Have og rundtur i TV-byen.


- Hvad mon inspektøren tænker?

Søndagsavisen har fulgt optagelserne til ny børneudsendelse

   Børnene er dybt engageret i at høre om »Marie med høre-dippe-
  dutter«
(DP) Den første skoledag står printet i erindringen hos de fleste. Men ofte står den 6 - 7 åriges forventninger ikke mål med den virkelige oplevelse. Børnene er spændte og måske lidt beklemte ved situationen. Nu har politikeren og TV-produceren Jimmy Stahr sat sig for, at de kommende børnehaveklasse-elever og elever i 1. klasse på forhånd skal have mulighed for at stifte bekendtskab med skolemiljøet inden den store dag oprinder.
  Der lyttes betaget. 
I øjeblikket er han derfor i færd med optagelser på Skovboskolen i Bjæverskov af den første skoledag og hvilke oplevelser de nye elever kan komme ud for.
Søndagsavisen var lige bag Jimmy Stahr, da hans filmhold fik optagelserne i kassen. Men selv om lydfolk, blitz, pressefotografer og producer for en stund omdannede klasselokalet til TV-studie var de mest upåvirkede børnene.
De var mest optaget af læreren, Karen Rubæk Rasmussen, og hendes assistent Lonna Christensen, og da Karen - den tid hvor skoleelever kalder deres lærer ved efternavn er som bekendt forlængst forbi - læste om Marie, som havde en »høre-dippedut«, fordi hun havde svært ved at høre, hvad læreren og hendes kammerater siger, udbrød en lille dreng: »Jeg kender også en, som har en høre-dippedut«, »Og det gør jeg også«, istemmede straks en anden.
  - Der skal råbes, så også inspektøren kan høre det, og det må
  man sige børnene gjorde. I øvrigt en af de få gange eleverne må
  stå på stolen, præciserede lærer Karen.
 
Det samme var tilfældet, da Karen bad eleverne rejse sig for at råbe hurra for en kammerat, der havde fødselsdag.
- Lad os råbe så højl, at inspek-tøren kan høre det, sagde lærer Karen med et smil, der fik Søn-dagsavisens udsendte reportage-hold til at ønske, at man var seks år igen.
Og børnene råbte »hurraah« med et dommedagsbrøl, der må have vækket skoleinspektøren og hans kolleger på de omkringliggende skoler. Som en af de små purke kommenterede »hvad mon in-spektøren tænker?«

Ikke alle steder
- Naturligvis har ikke alle skoler tilnærmelsesvis så gode forhold som Skovboskolen. Og den første skoledag former sig meget forskelligt fra skole til skole. Endda fra klasse til klasse. Det vil jeg naturligvis også fremhæve i min baggrundskommentar, siger Jimmy Stahr.
Foruden den første skoledag viser udsendelsesrækken, der bliver på i alt fem selvstændige udsendelser, hvilke nye begreber børnene stifter bekendtskab med i den første tid i skolen.
- Det er tandlægen, sundhedsplejersken, gårdvagten og de ældre kammerater, siger Jimmy Stahr.
- Vi håber, at det vil lykkes at give børnene i 3 - 5 års alderen en fornemmelse af skolen og den verden som åbenbares første gang, man møder læreren og de kammerater, man skal dele skoleforløbet med, siger Jimmy Stahr, der også mener, at det har betydning for forældrene at følge udsendelserne.
Skolen er ændret siden forældrene forlod den. Mange vil sikkert ikke kunne kende den igen. Derfor er det vigtigt at forberede far og mor på lige fod med børnene, slutter Jimmy Stahr.

M-sen

Fra: Søndagsavisen Regions Posten - den 24. august 1980   og   Søndagsavisen Omegns Kureren - den 31. august 1980.


Første skoledag gør børnene helt syge af spænding

  Karen Rasmussen og Jimmy Stahr med et par små elever fra
  børnehaveklasserne på Skovboskolen i Bjæverskov.
 
Det er den første skoledag, der er det store tema for børneudsendel-serne i TV i denne uge. Kikkassen om lørdagen handler om skolestarten og det gør ugens tre legestuer også.
Det er Jimmy Stahr, der har tilret-telagt legestue-udsendelserne, og børnene, der medvirker, vil Jimmy Stahr følge i andre programmer senere i skoleforløbet.
I Kikkassen fortælles på lørdag tredje del af historien om Katrine, som skal starte i børnehave-klassen. Kikkassen er tilrettelagt af Bodil Cold Ravnkilde.
Når B&U har valgt at lave seks programmer om skolestarten, skyldes det redaktionen gerne vil afdramatisere den første skoledag.
- Børnene er spændte på den første skoledag, og det er en spænding blandet med glæde og frygt, siger Jimmy Stahr og Bodil Cold Ravnkilde. - Der findes børn, der ligefrem bliver syge af spænding, og forældrene kan ikke fortælle dem om, hvad der skal ske i børnehaveklassen, fordi ingen forældre har oplevet den skoleform.

TV mandag, tirsdag onsdag og lørdag 19,00
Legestue - Børnehaveprojekt (87278-4-1)
Producer: Jimmy Stahr

Produktionsplan for TORSDAG DEN 14. august 1980

10.00          Vi mødes ved "vores" lokal på Skovboskolen
               Cathy henter børn til optagelser

10.00 - 11.30  Optagelser af gå turen til skolen med Hanne og
               Thomas + flaget

11.30          Opstilling ved skolebus stopstedet + vi møder
               Jesper

11.40 - 12.40  Bussen kører fra stopstedet og vi kører med

12.40 - 13.30  Frokost

13.30 - 14.00  Optagelser ved enten formningslokal eller
               skolekøkken

14.00 - 14.40  Køre til Borup og gøre klar til optagelser ved
               Borup skole

14.40 - 15.15  Optagelser af Borups skolepatrulje

15.15 - 15.30  Køre tilbage til Bjæverskov

15.30 - 16.15  Optagelser af Skoleinspektør, Knud Erik Larsen

16.15          Køre hjem - tak for idag!


FREDAG DEN 15. august

10.00          Vi mødes ved børnehaveklassens legeplads

10.00 - 11.30  Optagelser af politibetjenten der forklarer om
               trafik regler

11.30 - 11.50  Gøre klar til optagelser af frikvarter ved den
               stor legeplads

11.50 - 12.00  Optagelser af frikvarter

12.00 - 12.45  Optagelser af rytmik timen (udendørs)

12.45 - 13.30  Frokost

13.30 - 14.0O  Optagelser af børn der går hjem fra skolen

14.00 - 14.45  Optagelser ved enten skolekøkken eller
               formningslokal

15.00 - 16.00  Optagelser af pedal arbejdernes arbejde på skolen

16.15          Køre hjem - tak for idag og på gensyn mandag!


LEGESTUE - BØRNEHAVEPROJEKT - SKOVBOSKOLEN
Producer: Jimmy Stahr
Prod. Nr.: 87278-4-1, 87279-2-1, 87280-6-1

TIRSDAG DEN 19. AUGUST 1980 (7.00 - 15.00)

 7.00 -        Køre fra GLMV til Skovboskolen, Bjæverskov

 8.00 -  9.00  Alle (børn + holdet) mødes ved børnehaveklassen
               Formiddagsgruppe (OA) almindelig hverdag "samling"
               Synger sange, læser historie, leger lidt

  Ca.   10.00  OA spiser madpakker
               Rydder op i klassen

        10.34  OA går hjem

10.35 - 11.05  Vi holder kaffe/frokost pause

11.05 - 13.40  OB (eftermiddagsgruppen) kommer
               Samme som formiddag — en chance til

13.30 - 14.00  Resten af vores kaffe/frokost pause

14.00 -        Vi kører hjem, tak for i dag.


ONSDAG DEN 20. AUGUST 1980 (7.00 - 15.00)

 7.00 -        Køre fra GLMV til Skovboskolen, Bjæverskov

 8.00 -  9.30  Vi mødes i kælderen for opstilling og optagelser
               hos Sundhedsplejerske (Jette Sørensen)

 9.30 - 10.30  Opstilling og optagelser hos "Fluor Damen" (Lillian
               Rahr) lige ved siden af.

10.30 - 11.30  Opstilling og optagelser hos Skolelægen (Peter
               Holst) i den samme kælder områd

11.30 - 12.30  Vi spiser frokost (Jimmy kører)

12.30 - 13.40  Optagelser af OB i børnehaveklassen
               Fingermaling

14.00 -        Vi kører hjem, tak for idag.


LEGESTUE - BØRNEHAVEPROJEKT - SKOVBOSKOLEN
Producer: Jimmy Stahr
Prod. Nr.: 87278-4-1, 87279-2-1, 87280-6-1

TORSDAG DEN 21. AUGUST 1980 (7.00 - 15.00)

 7.00 -        Køre fra GLMV til Skovboskolen, Bjæverskov

 8.00 - 10.35  Vi mødes ved børnehaveklassen
               Optagelser af OA på "sightseeing" i skolens gange
               Optagelser af en "trøste situation" (Karen + elev)
               Optagelser af større børns frikvarter (8.50, 9.45)

 Fra.    9.55  Optagelser af 5. eller 6. klasse almindelig time

10.35 - 11.00  Vi holder kaffe/frokost pause

11.00 - 13.30  OB kommer og vi kører ud til skoven
               Optagelser af skovturen
               Vi alle kører tilbage til skolen

13.30 - 14.00  Resten af vores kaffe/frokost pause
               Vi kører hjem, tak for i dag.


FREDAG DEN 22. AUGUST 1980 (7.00 - 15.00)

 7.00 -        Køre fra GLMV til Skovboskolen, Bjæverskov

 8.00 - 10.35  Vi mødes ved børnehaveklassen
               Optagelser af rekonstrueret første dag - modtagelse
               med Karen og Jonna
               Optagelser af Karen i læreværelset
               Optagelser af Karen der pynter klasseværelset (%
               børn)
               Optagelser af tom børnehaveklassen

10.50 - 11.30  Opstilling ved bus stoppestedet
               Optagelser af Jesper der kommer ud af bussen

11.30 - 12.30  Frokost

12.30 - 14.00  Diverse opsamling hvis nødvendig

14.00 -        Elektrikeren kommer efter sin 3 x 15 amp...
               Vi kører hjem.  Tak for denne gang!Sidst opdateret den 20. januar 2009