Skovboskolens daglige leder
fylder 50 år

SKOLEINSPEKTØR KNUD ERIK LARSEN

Lørdag den 13. juli kan skole-inspektør Knud Erik Larsen fejre sin 50 års fødselsdag. Og det gøres bl.a. ved, at der holdes åbent hus på bopælen Lindevej 29 fra kl. 8 - 11.
Så snurrer det lidt inde i skribentens hoved om »gammel dansk« fra morgenkvisten - og sådan noget. Når man som Knud Erik runder det skarpe hjørne, behøver man slet ikke at være gammel. Skovboskolens daglige leder er i den allerbedste alder og er i fin-fin form.
Og som dansker har han været hele spektret rundt. For egentlig er han Fynbo, - herfra lunen, men fik sin opvækst i Holstebro, for endelig at slutte barndommen i København.
Knud Erik Larsen er den ældste af en stor søskendeflok, og til Mor-Rigmors fortvivlelse, drenge alle-sammen! Syv tror vi nok. - Så vi tror fuldt og fast på, at vores fødselar fik sine lederevner i barndomshjemmet. Da Knud Erik skulle vælge sin livsgerning, blev han bankmand.
Efter øretævernes afskaffelse tog han studentereksamen på Akademisk Studenterkursus, og læste siden til lærer på KFUM's seminarium i København. Det der med bankverdenen var ikke rigtig noget for vores fødsela'r, ud over at det gjorde ham til en glimrende økonom.
Men efter at have diskonteret veksler i en rum tid, synes Knud Erik dog, at der måtte være vigtigere ting i livet.
På Skovboskolen fik man en dygtig leder, via en souschefstilling i Glostrup. Knud Erik har beklædt denne stilling i 10 år, og er vellidt både blandt lærere, elever og personale iøvrigt. Og det kan jo ikke undre at vor fødsela'r også tager sig tid til at sidde i ligningskommissionen for Socialdemokratiet, ligesom han er næstformand for skolelederforeningen i Roskilde amt.
Hjertelig tillykke med de 50.

-Per.

Fra: Midtsjællands Avis - onsdag den 10. juli 1985.
OPSLAG

9. marts 1983

BJÆVERSKOV NYT

INTERVIEW MED SKOLEINSPEKTØR KNUD ERIK LARSEN
KnudE rik Larsen blev skoleindspektør i 1975 efter at have været både
lærer og viceindspektør.Det er ikke altid lige nemt at være
skoleindspektør han skal lægge  skoleskema og han skal sørge for at
sådan et skema kan fungere, Han skal sørge for, at der er de bøger
og undervisningsmateriale, fordele lærere o.s.v.. Det sværeste ved
at være skoleinspektør er at skælde  nogle ud, som har gjort et
eller andet, som jeg slet ikke har set, som hvor læreren kommer
og siger : Nu skal du skælde den og den ud, for han har gjort sådan
Det betyder også noget for skoleinspektøren, at skolen ikke har så
mange penge. Det betyder, at han skal tænke sig grundigere om hver
gang han bruger penge. Det gør også at vi ikke har så mange penge
til vikarer.
En skoleinspektør er også læreruddannet. Det sker også, at lærer
og inspektør er uenige. Hvis det er noget han bestemmer, så bliver
jeg nødt til at sige: Så bliver det sådan. Hvis det er noget skole-
nævnet bestemmer, så siger skolenævnet : Så gør I sådan. Knud Erik
Larsen kan godt lide at være skoleinspektør, men det er nogle gange
sværte for di der er problemer med elever der ikke kan opføre sig
ordentligt.Det er ikke nemt for ham , at smide en elev ud og sige
du kan ikke gå her. Han syntes også at lønnen er god den står på et
par hundredetusind om året.
Det er sværere , at være lærernu end for tyve år siden. Da havde
vi en anden skolelov, som gjorde, at alle elever blev holdt samlet
de første syv år, og derefter gik de enten i realafdelingen eller
den ikke boglige.
Skoleinspektøren vil nu fortælle om, hvad han og de andre på kon-
toret laver i den første uge, når vi andre har fået sommerferie
De flytter eleverne op i de næste klasser, ordner regninger, samler
de gamle bøger sammen og sender dem til reparation, ordner lønninger
og ser efter om lærerne har fået den løn, de skal have, tilrette-
lægge skema osv.
Han synes nok, at eksamen tager lidt for meget tid, men han tror,
at man kan lide at vise, hvad man har lært.
Hvis han skulle vælge et nyt job, så skulle det være sagfører.


Fra: Skovboskolens udklipsmappe - 9. marts 1983.


Sidst opdateret den 11. juli 2008