Inviterer hele Skovbo i biografen

Tre 10. klassers usædvanlige emnearbejde giver en lokal kultur-oplevelse plus hjælper Borup Kino med at overleve.

  Der er halvtomt uden for Borup Kino - både om
  dagen og om aftenen. Det er dette forhold tre 10.
  klasser fra Skovboskolen vil gøre noget ved.
  Gennem de sidste uger har de arbejdet på en
  filmuge, der skulle hjælpe med til at styrke livet
  omkring den lokale biograf, således at Borup
  Kino ikke lider samme skæbne som så mange
  andre små biografer landet over.
 
Skovboskolens tre 10. klasser står bag et usædvanligt projekt i næste uge.
Projektet bliver gennemført i forbindelse med et emnearbejde, og målsætningen har været, at give Skovbo kommune en kulturel oplevel-se plus hjælpe Borup Kino med at overleve i en tid, hvor de små biografer falder som fluer landet over.

- Det bliver først og fremmest i dagtimerne, der kommer til at foregå noget usædvanligt i biografen, fortæller eleverne fra Skovboskolen.
- Vi har for en symbolsk sum inviteret skoleelever, børnehaveklasser og pensionister i biografen, og ud over selve billetten, får eleverne udleveret en slik-pose, mens pensionisterne får kaffe og brød.
- Også transporten har vi sørget for, fortæller eleverne videre. Vi har lejet to busser, der henter og bringer gamle og unge rundt om i hele kom-munen.


SDS var med fra starten
- Det er klart, at disse ting koster penge, fortæller eleverne videre, og i den forbindelse må man sige, at de lokale SDS-afdelinger var med fra starten.
Da vi fortalte om vores projekt - ja så blev pengekassen åben for de første 4000 kroner - med en bemærkning om, at hvis vi skulle komme i en anstrengt situation - så kunne vi jo ringe.
- Det er ikke alene dette pengeinstitut, der har været rundhåndet. I forbindelse med nogle af biografturene bliver der udleveret en lodseddel, og gevinsterne i dette lotteri står de lokale handlende for.
- Vi har planlagt en gæstetaler og forfriskninger i forbindelse med aftenforestillingerne. Filmen, der bliver vist hele ugen, er den danske film »Slingrevalsen«, og her er der adgang for alle borgerne i kommunen.
- Oprindelig var det tanken, at disse aftenforestillinger skulle »købes« af de politiske partier, der så kunne vise film, og forklare om deres valgprogram, fortsætter eleverne.
- Men de lokale folkevalgte var ikke så hurtige som SDS - så det blev til et afslag.
- Derfor håber vi, at »almindelige« borgere selv kan finde hen til Kino tirsdag, onsdag og torsdag for at se »Slingrevalsen« - vi skal i hvert fald gøre vores til, at denne filmaften bliver noget ud over det sædvanlige, lover eleverne.

Støtte fra filmselskaberne
-I øvrigt har filmselskaberne også behandlet os ualmindelig godt, fortsætter eleverne fra Skovboskolen.
Erik Balling fra Nordisk Film har sørget for, at vi kunne leje film uhørt billigt, og »Jesper Film« fra Odense, har set igennem fingrene med, at »Ronja røverdatter« stadig kan samle fulde huse rundt omkring i landet. Vi har fået lov til at vise filmen ved en lukket forestilling for nogle skoleklasser - og det er en gestus der er usædvanlig for filmbranchen, siger folk, der har forstand på de dele.

- Det har været et sjovt emne at arbejde med, siger eleverne. Arbejdet har ført os vidt omkring. Der har været besøg hos de handlende for at skaffe gevinster, der har været opringninger til de folkevalgte, der har været ansøgninger for at få bevilling i biografen det nødvendige tidsrum.

Vil give ideerne videre
- I forhold til de oprindelige planer er vores filmuge ganske vist skrumpet ind. Men det er første gang vi prøver den slags - og med de erfaringer vi har gjort - kan næste års 10. klasser måske gennemføre den del af planen, som vi ikke fik gennemført, siger de 3 10. klasser.
- For ideen er god, mener de - både som en »skoleopgave«, men også som en hjælpende hånd til Borup Kino - det ville være synd, hvis den må dreje nøglen om, er der stor enighed om blandt eleverne i Skovbo-skolens tre 10. klasser.

Fra: Dagbladet - lørdag den 9. november 1985.Skolebørnene solgte små 2000 bif-billetter

Men det voksne publikum svigtede arrangementet om aftenen.

  De tre 10. klasser på Skovboskolen kan notere sig for et godt
  stykke arbejde i forbindelse med at »bevare Borup Kino«. Små
  2000 billetter er der blevet solgt i den forløbne uge - også selv om
  Skovboborgerne svigtede den åbne aftenforestilling.
 
Det er ikke de tre 10. klasser på Skovboskolens skyld, hvis Borup Kino ikke overlever.

I løbet af denne uge, hvor klas-serne havde tema-ugen »bevar Borup Kino« er der blevet solgt små 2000 billetter. Et antal, der stilles i relief af, at den normale ugentlige omsætning ligger på omkring 50 billetter.
Det er i første omgang eleverne på kommunens øvrige skoler, der har været flittige, men også en del pensionister fandt vej til Borup Kino.
Derimod kneb det med at fylde salen til den åbne aftenforestil-ling. Kun omkring 100 »menige« biografgængere fandt vej til den lokale biograf, og det mener eleverne er for dårligt.
- Naturligvis er det ærgeligt, at så få voksne fandt det umagen værd, at komme i biografen, siger Erling Grøn-Jensen, der, som lærer ved Skovboskolen, har stået for det co-ordinerende arbejde.
- Men når så dette er sagt - ja så må jeg sige, at vores uge er gået over al forventning. Forestillingerne for de enkelte klassetrin har alle været film, der kan bruges i den videre undervisning, og via samtaler med kollegaer kan jeg allerede nu sige, at det bliver tilfældet. F.eks. så det ældste klassetrin Christane F. - en film der drama-dokumentarisk skildrer en ung tysk piges liv i narkomiljøet i Vest-Berlin. Denne film - ved jeg - blev drøftet både før eleverne så filmen, og vil blive taget op i ugen der kommer.
- Når jeg understreger dette forhold, er det for at betone, at hvis nogle enkelte vil mene, at en sådan filmuge er spild af tid tangerende det rene pjat - ja så kan jeg som lærer sige: Det er det ikke. Eleverne har haft et emnearbejde, der er målrettet det virkelige liv. De har været i kontakt med en række lokale handlende, der har været sponsor-kontakt, de har haft fat i filmselskaber, de har arbejdet på tværs af klasseskel, og har endelig fået et ganske kompliceret regnestykke til at gå op.
- Men naturligvis har jeg også kommentarer, der rækker ud over de rent »lærer-mæssige«, fortsætter Erling Grøn-Jensen.
- Noget af det, der glædede mig mest var at se, hvorledes 10. klasserne tog imod de ældre ved pensionistforestillingerne.
Ud over selve film-forvisningen blev der også serveret kaffe med brød, som eleverne havde bagt, og dette arrangement forløb perfekt.
- Ikke bare som et stykke arbejde, som blev afviklet i forhold til et tidsskema, men som en opgave, der indebar en stor oplevelse for både de unge og de ældre.
- Det var imponerende at overvære, og ikke mest denne oplevelse har gjort, at mine lærerkollegaer og jeg er meget varme på tanken om, at gentage en sådan filmuge. I hvert fald vil vi til hver en tid »øse af vores erfaring«, hvis andre klasser kunne få den tanke, at gå os i beddene, slutter Erling Grøn-Jensen.

Fra: Dagbladet - lørdag den 16. november 1985.


Sidst opdateret den 26. januar 2009