Erhvervsdage med praktik og dramatik

Skovboskolens ældste klasser puster nyt liv i erhvervsorienteringen

  Ligestillingskonsulent tog den dramatiske udtryksform til hjælp, da
  hun orienterede 9. klasserne på Skovboskolen om ligestillings-
  problematikkerne.
 
Som så mange andre skole-aktiviteter, har erhvervs-orienteringen skiftet karakter gennem de sidste år.

Både Arbejdsgiverforeningen og LO har faet en forståelse for, at det måske har sine rimelige sider, at få kontakt med folke-skolen i de sidste skoleår. I hvert fald har begge organisationer stillet penge og ideer til rådighed for erhvervsorienteringen. Ting der har betydet, at bl.a. Skovbosko-len i Bjæverskov har været i stand til at gennemføre en levende uge, der bade aktiverede og informe-rede de 3 ældste klasser.
- Vores 9. klasser gik ind i et undervisningsforløb, hvor de faste elementer produktion og afsætning var de bærende elementer, fortæller skolevejleder Erling Grøn-Jensen.
- For at tilgodese produktionsfasen fik eleverne udleveret stumper der - rigtigt sat sammen - blev til en varmeplade.
- Når dette var gennemført, gik undervisningen i sagens natur over i mere teoretiske baner. Der skulle tages stilling til reklame, der skulle vurderes afsætningsmuligheder - både her og i det store udland - og der skulle naturligvis prissættes.
- Men denne »produktion« er kun en aktivitet for 9. klaserne. Der har været virksomhedsbesøg, der har været undervisning i at skrive ansøgning, og der har været besøg af ligestillingskonsulenten fra Roskilde Amt, Jytte Thyge, der fik eleverne til at fremstille forskellige problematikker via dramatik.

Forældrene hjælper til
- Vores 8. klasser har gjort flittigt brug af forældrekredsen, fortsætter Erling Grøn-Jensen.
- Skovboskolen er så heldig, at samarbejdet hjem skole efterhånden er så tæt, at vi er i stand til at »trække« på forældrenes arbejdskraft.
- I det aktuelle tilfælde har det betydet, at forældre er kommet på skolen, for at fortælle om deres erhvervsarbejde, ligesom vores 8.-klasseselever har været »med på arbejde« - enten hos deres egne forældre eller hos venner og bekendte.
- 10. klasserne har stået for en kantinedrift i perioden. Uden mad o.s.v...., men det har dog ikke været deres eneste opgave, understreger Erling Grøn-Jensen.
- Der har også været gang i en møbelproduktion, således at deres i øvrigt veludstyrede lokaler, er blevet endnu bedre.
- Endelig var det også 10. klasserne, der sluttede hele ugen af ved at spille stykke for de øvrige elever. Til hjælp havde de fået en skuespiller fra »Skifteholdet« som instruktør.
- Mange aktiviteter trængt sammen på en uge, men en undervisningsform, der tiltaler de unge mennesker, konkluderer Erling Grøn-Jensen. De kan overkomme virkeligt meget når bare det er spændende nok - det var det.

Fra: Dagbladet - mandag den 2. december 1985.


Sidst opdateret den 26. januar 2009