To grønne cykelture præmieret

Borup Skole og Skovboskolen deler 1. præmien.

  Præmierne til de to skoleklasser overrækkes i
  næste uge på Malerklemmen, der er fremhævet
  som seværdighed i begge Skovbo-turforslag.
 
Konkurrencen blandt skoleungdommen om de bedste forslag til »Grønne cykelture i Skovbo« er afsluttet, og lokalkomiteen for Danmarks Naturfredningsforening har besluttet at præmiere to forslag indsendt af henholdsvis 6.b på Borup Skole og 7.a på Skovboskolen.
Kun i alt tre forslag dukkede op, og dommerkomiteen - bestående af formændene for Kulturforeningen i Skovbo og Skovbo Lokalhistoriske Forening, henholdsvis Lotte Jørgensen og Henning Gøtz, samt Niels Langholm og Per Lotzfeldt fra lokalkomiteen - valgte derfor at dele præmiepuljen på 3.000 kr. ligeligt mellem de to bedste forslag.
- 6.b fra Borup og 7.a fra Bjæverskov får dermed hver en 1. præmie på 1.500 kr., oplyser Niels Langholm.
Han tilføjer, at begrundelsen for at uddele to 1. præmier - »foruden det faktum at de er de to eneste brugbare« - at de »på hver sit område er godt og dygtigt lavet, og det derfor ville være meget vanskeligt at fremhæve den ene fremfor den anden«.
- Desuden har begge forslag valgt næsten den samme rute, men ikke helt de samme seværdigheder, fortæller Niels Langholm.
Ruterne, der er af 12 - 14 kilometers længde, forløber fra Borup-området og ud til Dyndet/Regnemarks bakke.
- Der er valgt seværdigheder af både kulturhistorisk-, natur- og erhvervsmæssig interesse, hvorfor der er noget at hente for alle, der vil lære et hjørne af kommunen at kende. Det gælder hvadenten man bor her eller kommer som turist, understreger Niels Langholm.

På cykel
Han tilføjer, at pengepræmierne - sponseret af virksomheden Cook i Bjæverskov - inden sommerferien vil blive overrakt de vindende klasser ved en lille festlighed på Malerklemmen, der i øvrigt er omtalt som en seværdighed i begge forslag. - Og transporten derud foregår naturligvis på cykel!
Ifølge Niels Langholm blev lokalkomiteens forventninger »desværre ikke indfriet hvad angår kvantitet, men nok kvalitet«. - Så vi er alligevel godt tilfredse med resultatet og undersøger nu mulighederne for at udsende de bedste forslag til biblioteker m.m. Meningen er jo, at så mange som muligt - både lokale og turister - i det kommende efterår kan tage på grønne cykelture i Skovbo.


Inspektør retur til Bjæverskov

Skovboskolens konstituerede skoleinspektør, Ulla Juhl, må til august rykke ud fra sit kontor.
Efter to års virke i den kommunale skoleforvaltning vender skoleinspektør Knud Erik Larsen nemlig efter sommerferien tilbage til Skovboskolen i Bjæverskov.


Fra: Dagbladet - gøtz - tirsdag den 11. juni 1991.


Nye folk på skolerne

Byrådet har ansat skoleinspektør og to viceskoleinspektører.

   Ulla Juhl - ny skole-
  inspektør på Sct.
  Nicolai Skole.
Tre ledende skolefolk blev ansat på det lukkede møde i Køge byråd forleden. Det drejer sig om en ny skoleinspektør til Sct. Nicolai Skole og viceskoleinspektører på Ølby Skole og Højelse Skole.

De nye folk er præsenteret på Sct. Nicolai Skole og Højelse Skole. På Ølby Skole var det ikke nødvendigt, idet det var den konstituerede viceskoleinspektør, der fik stillingen.

Ny inspektør på Sct. Nicolai Skole bliver fra 1. juli den 41-årige Ulla Juhl, der kommer fra en stilling som konstitueret skoleinspektør på Skovboskolen i Bjæverskov. Hun blev lærer fra Vordingborg Seminarium i 1973 og virkede som lærer på Skovboskolen til 1989, hvor hun blev konstitueret som inspektør, efter at skolens hidtidige inspektør fik en tidsbestemt stilling i kommunens forvaltning.

Viceskoleinspektøren på Ølby Skole bliver Lisbeth Lentz Olesen, der som nævnt i forvejen var konstitueret i stillingen. Hun er 40 år og dimitterede som lærer i 1976 fra Frederiksberg Seminarium. I perioden 1976-79 var hun lærer i Hvidovre. Hun kom så til Højelse Skole, hvor hun i 1990 blev konstitueret som viceskoleinspektør. Hun har været fælleslærerrådsformand i Køge, medlem af undervisningsministeriets læseplanudvalg - og så har hun skrevet fagbøger om husgerning.

På Højelse Skole vil viceskoleinspektøren fra 1. juli hedde Horst Obermann. Han er 35 år og blev lærer i 1982 fra Københavns Dag- og Aftenseminarium. Han kommer fra Høje Tåstrup, hvor han har været lærer og tillige souschef i en ungdomsskole i Hvidovre. Han har desuden været nøgleperson i amts-oplysningsaktiviteter om AIDS og tilrettelagt kurser for lærere.


Fra: Dagbladet - pbc - fredag den 21. juni 1991.


Sidst opdateret den 31. december 2008