Skoleelever snuser til virkeligheden

Det ordninære skema bliver i næste uge lagt væk, når Skovboskolens 8., 9. og 10. klasser skal gennem en erhvervsuge med forskellige muligheder for at snuse til det liv, der begynder efter folksekolen.

   Skovboskolens ældste elever skal i
  næste uge stifte bekendtskab med
  erhvervslivet.
Skolekonsulent Niels Ole Nielsen har sammen med klas-selærerne tilrettelagt et stort program, der giver eleverne en helt anderledes skoledag.
Mandag skal eleverne i 9. klasse spille virksomhedsspil med hjælp af en repræsentant for DA. Spillet hedder »Den varme skive« og indebærer, at eleverne skal samle og producere en kogeplade, som de derefter skal afsætte på verdensmarkedet. Efter fire timer skal de enkelte grupper aflægge regnskab.
Noget lignende skal eleverne i 10. klasse gennemgå onsdag - de får til opgave at »bygge et hus«. Med hjælp fra lokale håndværkere og DA skal de projektere et hus og give tilbud på byggeriet.
Tirsdag aften holder Skovboskolen i festsalen orienterende møde for afgangselever. Det gælder både skolens egne elever og interesserede fra foreksempel Borup og Ejby. På mødet, der begynder klokken 19.00, får de en orientering af studievejlederne på Køge Tekniske Skole, Køge Handelsskole og Køge Gymnasium. Skoleinspektør Knud Erik Larsen informerer om den kommende 10. klasse.
- Vi mener, at ugen er et godt oplæg, inden eleverne i løbet af vinteren skal tage stilling til, hvad de skal efter skolen. Projektet kan måske rykke ved nogle fordomme, og beslutninger, der er taget for tidligt, kan laves om, forklarer Niels Ole Nielsen, Skovboskolen.
Skolens elever i 10. klasse har i øvrigt i denne uge sammen med klasselærerne gået på teknisk skole i Køge, hvor de har fået et indtryk af arbejdsgangen der.


Fra: Dagbladet - hans - fredag den 22. november 1991.


Sidst opdateret den 31. december 2008