Skolevejleder er til
have og krydderurter

Niels Ole Nielsen, Skovboskolen, har 25 års jubilæum 1. august

  Jeg har det allerbedst, når skolen syder
  af aktiviteter og vi ikke kører med de
  stramme skemaer, f.eks. når vi har Er-
  hvervsuge eller featureuge, og jeg kan
  godt blive ked af det, når jeg ser, at det
  bl.a. er de områder, der skæres lidt ned
  på, siger Niels Ole Nielsen.
 
- Det, der bruges mest tid på i dag, hvor den største arbejdsindsats ligger, det er at hjælpe de unge i gang, som ikke går den direkte vej.

Niels Ole Nielsen er ikke så meget for at tale om sin privat-person, men når det gælder hans job som skolevejleder, leder af ungdomsvejledningen i kommunen og skolekonsu-lent i uddannelses- og erhvervsorientering, så går snakken.
- Det med at få fundet ud af en vej, som de kan gå, hvis de ikke vil gå den lige direkte vej. Det er sjovt. I dag møder jeg de unge menensker, der nu er blevet voksne og har fået børn. De hilser på mig, og det er også en slags løn.
Niels Ole Nielsen kan 1. august fejre, at han har været 25 år i folkeskolens tjeneste, og heraf har han lagt langt størstedelen af årene på Skovboskolen.
Han er født og opvokset i Køge for snart 50 år siden, nærmere betegnet 22. september, og han dimitterede fra Haslev Seminarium i 1971.
Efter den obligatoriske soldatertid fik han job på Jersie skole fra 1968 til 1971.
- Jeg var meget meget glad for at være på Jersie Skole. Jeg havde været »på græs« der det halve år under uddannelsen, så derfor blev jeg kontaktet, da der var en ledig stilling der, siger Niels Ole Neislen.
Skovboskolen blev taget i brug i 1970, så der var helt naturligt brug for en masse lærere til en skole, hvis udvikling også gik i retning af en overbygning.
- Det var spændende at starte på en ny skole med overbygning og med større elever. Jersie gik til og med 7. klasse.
Niels Ole var klasselærer i de ældste klassetrin, 8. til 10., og han underviste i dansk, sløjd, samtids-orientering, historie og idræt, men efterhånden har han måttet drosle ned, så han i dag ligger på få timers undervisning om ugen.
Skolevejlederfunktionen begyndte i midten af 70'erne, og siden da har han været skolevejleder for Skovboskolen, Gørslev og Vemmedrup, selv om de to sidstnævnte godt kunne have deres egen skolevejleder.
- Det var meget spændende at være med til at finde sine egne ben i en ny funktion, at finde sine arbejdsområder, at få et samarbejde i gang med skolelederne og ikke mindst til det omgivende samfund, erhvervslivet, så jeg tror nok, at jeg som skolevejleder er den, der kommer i berøring med flest udenfor skolen.
I 1979 blev kommunens stilling som skolekonsulent i uddannelses- og erhvervsorientering ledig, og Niels Ole søgte og fik den.
Det betyder, at han siden da har serviceret alle klasselærere og skolevejledere på de andre skoler, koordineret samarbejdet på amtsplan, arrangeret kurser for klasselærerne og ajourført dem med nyt relevant materiale.
Og internt står han også for vejledningen sammen med den anden skolevejleder, der i dag er på Skovboskolen.
Tredie led i hans funktion er af været leder af ungdomsvejledningen, og det har han været siden 1985.
- Skal du også skrive om privatpersonen ?
Et bekræftende svar munder ud i oplysninger om, at han med sin hustru Inge-lise Baadsager, der iøvrigt også er lærer på Skovboskolen, har været bosat i området siden 1971, de sidste mange år på en landejendom på Bjæverskovvej 1 i Skulkerup.
Her er der 13 tdr. land jord at passe, og det sker med en vekselvirkning mellem vinter- og vårafgrøder.
Og så er der haven ved siden af, som både byder på blomster og krydderurter.
- Og jeg er meget meget glad for min have. Jeg bruger meget tid på den, og det der kan komme i fryseren, kommer i fryseren og hjælper lidt på husholdningen. Vi har tidligere haft dyr, men det har vi ikke mere. I stedet købte vi for tre år siden et sommerhus i Strøby Egede, og så snart det herhjemme er i orden, så kører jeg derned. Og slår gerne et smut indenom Køge by, siger Niels Ole.
Selv om arbejdet, boligen og sommerhuset tager tid bliver der også tid til at dyrke idræt. Niels Ole spiller veteranfodbold, og det bliver også til lidt volleyball i vinterhalvåret. Han har været aktiv som næstformand i idrætsforeningen, medbygger af klubhuset og medudgiver af det hedengangne idrætsblad Sports Nyt.
Han har også siddet i et redaktionsudvalg under Skovbo lokalhistoriske Forening, der for år tilbage udgav »Bjæverskov, en landsby på Skovboegnen«, som også er fulgt op af en film.
- Hvorfor jeg blev lærer ? Min far var skolebetjent på Køge Gymnasium, så jeg er vokset op med skolelærere og i skolemiljøet. Egentlig ville jeg være snedker og jeg var i gang som snedkerlærling, men mine forældre sagde, at jeg skulle blive tjenestemand, og efter tiden på Ryslinge Højskole, fik jeg som 18-årig et fire måneders vikariat på det tidligere Brochmanns Skole, og der befandt jeg mig godt. Så jeg blev tjenestemand, og det har jeg egentlig været meget glad for, siger Niels Ole Nielsen.
25-års jubilæet markeres på Skovboskolen den første skoledag, mandag 9. august fra kl. 14.
Og der vil parrets Anne Mette på 24 og Anders på 21 måske få tid at kigge indenfor.


Fra: Dagbladet - Judith Thomasen (judo) - lørdag den 31. juli 1993.   Foto: Jens Wollesen.


Sidst opdateret den 18. februar 2009