Det er uhyre vigtigt at følge de unge på ret vej

Ungdomsvejleder, maratonløber, Y's man og lærer jubilerer

  Børnene i dag er mere åbne og kritiske
  overfor os end for 25 år siden, men man
  mærker rodløsheden i samfundet, siger
  Erling Grøn-Jensen.   Foto: Peter Frederiksen
 
- Der er sket en mentalitetsændring i de 25 år. Der er rodløshed i samfundet. Familierne har ikke familie-samling som før, og det kan vi mærke på børnene.

- De unge familier har ikke tid at snakke med deres børn, fordi der er så mange aktiviteter.
Det siger Erling Grøn-Jensen.
1. august har han 25 års jubilæum som folkeskolelærer på Skovboskolen, og i de sidste tre år har han været skole-og ungdomsvejleder i den sydlige del af kommunen.
Det betyder, at han er med til at vejlede de unge og rådgive dem, inden de forlader skolen og efter de har forladt den.
Hvis han »opdager«, at unge under 19 år ikke er kommet i gang med noget eller er sprunget fra en uddannelse, til-byder han dem en snak på skolen.
- Det er krævende at være skole- og ungdomsvejleder, for vi skal være opmærksomme på de unge, der dropper en uddannelse. Der er i dag heller ingen rådgivning eller vejled-ning på ungdoms- og efterskoler, og derfor er det en vigtig funktion, vi har.
- De unge er særdeles velkomne til at komme og få et råd. Hvis der var midler til det i kommunen, ville vejledningen gå helt op til det fyldte 25 år, men i dag går det kun op til 19 år, siger Erling Grøn-Jensen.

Humanitær sjæl
En stor del af sin ferie er han i USA og Canada sammen med sin hustru, for Erling Grøn-Jensen brænder for det humanitære arbejde som Y's Mens Club-mand.
Han var medstifter af Y's Mens Club i Skovbo, der har 22 år på bagen, og i år er det for tredie gang lykkedes ham at få et rejselegat, så han kan gøre turen og holde sine kontakter ved lige.
Han skal bl.a. deltage i Y's Mens internationale konvent og besøge private Y's Mens venner.

Korte dage udnyttes
Som folkeskolelærer med hovedsaligt de store 8. til 10. klasseelever kan der blive korte dage, som udnyttes som reserveofficer ved Ringsted kaserne.
Han har for tre år siden fået 25 års fortjensmedaljen, og lige nu er han projektansvarlig for en øvelse, der løber af stabelen til efteråret.

Stresser af med løb
Og så bruger han også sin fritid på at løbe halv- og hel-marathon.
- Det er afstressende at løbe. Man gør sig nogle tanker, får ideer og tænker over tingene, og så er det en udfordring at stå distancen.
Som ung var Grøn-Jensen meget aktiv gymnast, og den interesse holdt han ved lige, da han og familien kom til Læskovvej 138 i Bjæverskov for 25 år siden.
- Når man kommer til et nyt område, bør man gå ind i idrætslivet, for så får man kontakter, så jeg kom ind i FREM Bjæverskovs gymnastikafdeling og var aktiv leder i 10 år.
- Senere kom jeg ind i bestyrelsesarbejde. I dag er jeg mest med på sidelinien, men det er dejligt at have en idrætsinteresse, for i hallen snakker man ikke børn med de andre. Jeg har også siddet i brugsens bestyrelse.
- Jo mere man er med i lokalområdets aktiviteter, jo større muligheder har man for at snakke mere direkte med forældrene.

God skole
Skovboskolen er en god arbejdsplads. Det er Grøn-Jensen ikke i tvivl om med 25 år på bagen.
- Hvis lærerne har nogle ideer, får vi lov at afprøve dem.
- Skoleinspektøren tør tage ansvaret for det, og vi bliver bakket op af kollegerne. Det spillerum, vi får, gør, at vi får mulighed for at afprøve nogle ting. Og så synes jeg, det er godt, at skolen prioriterer de musiske og kreative fag højt.
Lærerstaben på Skovboskolen har en fast rutine med at spille volleyball.
- Det giver et godt socialt samvær, og vi er alle med lige fra den sidst ankomne lærer til inspektøren. Det sociale samvær får en fremtrædende plads, og det er dejligt.
Erling Grøn-Jensen har nogle skolekolleger, der ligesom ham har 25 års jubilæum 1. august.
Karen Rubæk Rasmussen og Inge Lise Damkjær har 25 års jubilæum som folkeskolelærere, mens Finn Christiansen, Mogens Brøndum og Niels Ole Nielsen har 25 års jubilæum som ansat ved Skovbo kommunes folkeskolevæsen.
Der holdes reception for alle jubilarerne på Skovboskolen 1. skoledag mandag 12. august fra kl. 11.30.


Fra: Dagbladet - Judith Thomasen (judo) - mandag den 22. juli 1996.


Sidst opdateret den 19. januar 2009