Skovboskolen er angrebet af svampe

Teknisk forvaltning har inden længe en plan klar

  Skovboskolen i Bjæverskov er angrebet af skimmelsvampe, men man har fuld kontrol med det.

Forældrene til børnene på Skovboskolen har for kort tid siden fået brev fra skolens ledelse om, at man nu kan komme et angreb af skimmelsvampe til livs.

Skimmelsvampeangrebene har man konstateret for tre kvart år siden, og lige siden har man arbejdet med tekniske hjælpere og analyser for at få klarlagt hvor stort omfanget var.
- Vi har bedt et rådgivningsfirma om at lave et forslag til os om, hvordan vi kan komme skaden til livs nemt, så vi generer skolen så lidt som muligt, og inden udgangen af juli regner vi med at få et forslag, forklarer teknisk direktør, Thøger Blicher Beknes.
Skimmelsvampeangrebet er registreret i skolens flade tage, men der er ingen grund til at råbe vagt i gevær.
Skolens ledelse og skolens bestyrelse har hånd i hanke med sagen, understreger skolebestyrelsesformand Ib Stig Sørensen.
- Vi har ikke kunnet informere om svampen før nu, hvor vi har det hele klar. Vi har haft et godt samarbejde med teknisk forvaltning i kommunen, med Embedslægeinstitutionen og med eksperter, der har rådgivet os, siger Stig Sørensen.
Skimmelsvampe kan give hovedpine, og det har man også haft blandt elever og lærere siden sidste efterår.
- Men det er ikke til at sige, om det er på grund af skimmelsvampe eller andet, men vi havde sidste efterår en elev, der var allergisk overfor skimmelsvampe, og hun reagerede rimeligt hurtigt. Vinterferien er brugt til at analysere problemet og omfanget, og nu er en detailplan klar til at blive sat i værk efter ferien, siger skolebestyrelsesformanden.

Ekstra penge
Når en reparationsplan er klar koster det penge at føre den ud i livet, og de penge tages fra en særskilt konto.
- Denne sag har ikke noget med udbygningsplanen af skolerne at gøre, og pengene tages fra en anden konto, men det er klart, at man vil koordinere de arbejder, der skal udføres i tagkonstruktionen med de arbejder, der skal laves i øvrigt ifølge udbygningsplanen, siger Thøger Beknes.
Man vil bruge samme rådgiver på de to arbejder, men pengene kommer fra to forskellige steder, understreger den tekniske direktør.


Fra: Dagbladet - Judith Thomasen (judo) - fredag den 10. juli 1998.


Sidst opdateret den 1. januar 2009