Jeg er glad for at der er en langsigtet plan for skolernes fremtid

Næststørste skole savner politisk vurdering af udbygning

  Indenfor de næste 10 år vil Skovboskolen
 få ca. 50 pct. flere elever end i dag og
 klassekvotinenten vil stige fra 21 til 25
 elever i snit i alle klasserne, også de små
 specialklasser. Det er en udvikling, der
 bekymrer skolebestyrelsesformand Stig
 Sørensen.
- Vi er utroligt glade for, at kommunalpolitikerne har sat denne proces og plan i gang. Det er første gang i mine mange år i skolepolitik at vi får en langsigtet investeringsplan så vi kan få en fornemmelse af hvordan vi kommer fremad.

Det siger Ib Stig Sørensen, Bjæverskov. I fire år har han været involveret i skolepolitik på Skovboskolen i Bjæver-skov, og han blev formand ved skolebestyrelsesvalget i foråret.
- Efter 25 - 30 år med skoler i kommunen, der ikke er renoveret ret meget på, får vi nu en samlet udbygningsplan, der også er en tilpasning til den nye folkeskolelov anno 1994 og endelig er den en plan for hvordan man vil forholde sig til de nye elever, der kommer til skolerne i årene fremover.
- Det har været en meget demokratisk proces, vi har oplevet. Medarbejderne, ledelsen og skolebestyrelsen har hele vejen igennem været med i processen, snakket med arkitekterne fra arkitektfirmaet, fortalt hvad vi kunne tænke os i forhold til prognoser og den nye folkeskolelov, og vi har siden sendt vores kommentarer til politikerne.
- Det er et arbejde, vi rundt omkring på skolerne har været involveret i siden 1997 og det har været spændende.

Bekymret
Skovboskolens bestyrelse har haft en god debataften med børne- og kulturudvalgets politikere. Her drøftede man udbygningsplanen og prognoser for fremtiden.
Skovboskolen er i dag kommunens næststørste skole efter Borup skole, og hvis prognoserne holder vil Skovboskolen inden år 2008 - altså indenfor de næste 10 år - få en tilgang af elever på ikke færre end 210 elever. I dag har skolen ca. 450 elever, så det er næsten 50 pct. flere elever.
Det er en udvikling, som bestyrelsesformanden har grublet meget over.
- Det bekymrer os meget, for hvis prognoserne holder, betyder det, at vi vil få klassekvotienter på 25 i snit, hvor vi i dag i snit har 21 elever på hele normalområdet.
- Derfor savner jeg en politisk vurdering af udbygningsplanen. Er det en udvikling, man vil godtage ? Kan det være rimeligt med 25 elller flere elever i hver af normalklasserne om 10 år ? Om 10 år vil der være 21 elever i en klasse. I resten vil der være 23 eller derover. Vil man den udvikling ?
Ifølge de prognoser over elevudviklingen som Stig Sørensen har bearbejdet vil Skovboskolen bare indenfor de næste to år få to børnehaveklasser med 28 elever i hver.
- Det bekymrer mig meget, så jeg savner en politisk vurdering.
Han er glad for, at der nu med det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde tirsdag 30. juni blev truffet en politisk beslutning om at sætte gang i udbygningsplanerne.
- Det er for mig at se første etape, der er sat i gang, og planen skal føres ud i livet. På hele skoleområdet er der stor tiltro til, at politikerne vil gøre noget ved det og holde fast i planen, men det var også oppe over. For to år siden bad vi om at få nedsat et byggeudvalg, der kunne se på hele skoleområdet. Dengang fik vi at vide, at vi skulle vente til slutningen af 1997, hvor man ville foretage en gennemgang af hele institutionsbehovet. Det får vi nu, men det er en stor mundfuld, og så stor en mundfuld har man ikke taget i Skovbo Kommune i mange, mange år.
- Det bliver utroligt spændende at være med i, og det er rart, at man har taget konsekvensen og uddelegeret arbejdet til de enkelte skoler. Vi får hver især konsulenthjælp, men vi savner en politisk konsekvensvurdering, siger Ib Stig Sørensen.


Fra: Dagbladet - Judith Thomasen (judo) - fredag den 17. juli 1998.


Sidst opdateret den 1. januar 2009