Rykind af udrykning

Falcks Brandvæsen i Køge og Borup til storstilet brandøvelse

  Traktorer, som er meget synlige i landskabet, kan give
  Falcks Brandvæsen i Borup problemer med at nå frem
  indenfor de tilladte 15 minutter, men i går klarede de ud-
  rykningen stort set uden problemer. Her ses nogle af de
  røde dytter, der også trak skolebørnene til.
 
 
  Røgmaskinen virkede ikke, så realismen var lidt svær at
  se, men ikke destomindre måtte et af mandskaberne fra
  Falcks Brandvæsen i Borup til »tælling« efter en tur med
  røgdykkermasker i kælderen på Regnemark-fløjen.
  Efter godt tre kvarter var alle børnene fra Skovboskolen
  rømmet, men øvelseslederen peger på, at skolen bør se
  på sin egen brandinstruktionsbog efter øvelsen i går.
 
 
  Røgdykkerudstyret blev taget i brug i går, men på en
  skala på 0 til 13 får de to mandskaber et 10-tal, for der
  var et par småkiks undervejs.
  Efter knap tre kvarter var børnene evakueret fra de man-
  ge fløje og bygninger på Skovboskolen, men inden da
  havde mandskabet fundet to ofre, bl.a. John Fjordager,
  venligst udlånt fra kommunens vejgård. Han blev slæbt
  op fra kælderen, og efter øvelsen stod den på røde, gule,
  grønne og hvide sodavand.
 
Skovbo: På en skala fra 0 til 13 må der falde et 10 tal til Falcks Brandvæsen i Borup og Falck i Køge. Ildsjæle fra begge mandskaber rykkede i går ud til en brandøvelse på Skovboskolen i Bjæverskov. Alarmen lød: Eksplosion i fløjen »Regnemark«. Ingen tilskadekomne.

Kl. godt 10.10 blev begge mandskaber bippet, og da klokken var 10.47 blev alarmen afblæst.
Men inden da gik en lunge tom for luft. Ben var ved at segne af at bære mand-skab op fra den i princippet røgfyldte kælder. Sveden haglede og iltflasker blev tømt.
Dommen fra øvelsesleder Erik Bælum til de svedige mænd lød:
- Tiderne var stort set i orden pånær den sidste bil fra Køge. Den ankom først 10.41. Ambulancen kom med, selv om I fik at vide, at der ingen tilskadekomne var. I har alle ydet en god indsats, men der var lidt knas med skolens ledelse. Den fulgte ikke sin egen brandinstruktionsbog. Skolens ansvarlige lærer havde ikke sørget for at åbne porten ind til skolen. Først efter tre kvarter meldte skolen, at alle børnene var evakueret. De vidste ikke, hvem de skulle melde sig til, så skolen skal nok lige kigge lidt på deres egne instrukser igen, mente Erik Bælum.

Realistisk øvelse
Tenderen fra Køge savnede Erik Bælum også, men da Falck i Køge i forvejen var rykket ud til brand i Valsemøllen i Ølse-magle var det ikke muligt at få tenderen til Bjæverskov, lød forklaringen fra mand-skabet i Køge.
At den manglede skal man nu ind at se på.
En enkelt frivillig fra Falcks Brandvæsen i Borup kom i sin private bil. Det må man gerne, men det tæller ikke med, så Erik Bælum indskærpede, at man såvidt muligt skal følges med udrykningskøre-tøjet fra stationen på Søvej 1 i Borup.
Det var iøvrigt første gang i Skovboskolens 29-årige historie, at Falck havde lavet en så realistisk evakueringsøvelse som denne. Dog virkede røgmaskinen ikke.
Men Erik Bælum mener nok, at man fremover vil gøre det én gang om året på alle skolerne.

Knubs til bump
Da mandskaberne havde rigget af og evalueret øvelsen faldt der hårde knubs til Skovbos mange bump og øvrige chikaner.
De nyeste chikaner på Kimmerslevvej lige udenfor Borup gav mandskabet fra Søvej 1 en smule problemer med at komme frem til tiden. Og der kan især opstå problemer, hvis der kommer flere bump og chikaner.
Vejen ud af Bækgårdsvej er længere og det kraftige 90 graders sving gør samtidig, at det tager længere tid.
- Det er pisseirriterende. Vi kan dårligt nok få uniformerne på, og man har dårligt rettet bilen op før man skal ned at ligge igen.
- På Læskovvej er det også nogle sindssyge bump. Man tumler jo rundt med bilen, så når der også kommer bump eller chikaner i Nr. Dalby så får vi da et problem med at komme frem til tiden indenfor 15 minutter, lød kritikken fra mandskabet.


Fra: Dagbladet - Judith Thomasen (judo) - tirsdag den 7. september 1999.       Fotos: Elmer Madsen.


Sidst opdateret den 15. januar 2009