H. C. Andersen
emneuge 4. - 6. årgang - 22. - 26. november 2004


Skovboskolen har i den forløbne uge haft emneuge. I forskellige værksteder har 4. - 6. klasserne arbejdet med H.C. Andersens verden set fra flere synsvinkler.
Der har været stort teater, hvor elever har opført Fyrtøjet. Der har været dukketeater, der ligeledes opførte Fyrtøjet med hjemmelavede dukker i et til lejligheden fabrikeret dukketeater.
Klodshans blev opført som musical med moderne sange og danse, som vakte stor jubel.
Festsalen, hvor disse aktiviteter blev opført fredag, var fint pyntet med silhuetklip, der viste figurer fra mange af Andersens eventyr. Endelig var der en gruppe børn, der lavede deres egne eventyr-bøger frit efter Andersen.
Eleverne har gennem hele ugen arbejdet positivt og fantasifuldt og alle har set frem til fredagen, hvor man skulle præsentere resultatet for sine kammerater og de forældre og bedsteforældre, der kunne komme trods det lidt uheldige tidspunkt.
Det blev en god oplevelse, som afslutning på en spændende og anderledes uge.
Bøger, dukker og silhuetklip vil blive gemt og senere brugt til forskellige udstillinger på pædagogisk servicecenter i jubilæumsåret, hvor også andre klassetrin vil komme til at arbejde med H.C. Andersen.


Sidst opdateret den 5. december 2004