Trivselsambassadørerne

Referat af møde på Skovboskolen
tirsdag den 17. marts 2009 kl. 19.00 - 21.00
Fremmødte: Lone Gade, Nette Schultz, Janni Trolle, Brian Hansen, Dorte Skov
 
Fraværende: Anette Hjort-Gravesen, Bent Petersen, Karoline Danielsen, Kipper Kjær, Rikke Søndergaard, Nanna Brøndum, Pia Meier, Therese Weilguny
 
Næste møde: 16. april 2009 19.00 - 21.00, Skovboskolen
 

 • Kort præsentation af de fremmødte

 • Opfølgning på aktionspunkter fra sidste møde:
  • Princippet er godkendt af Skolebestyrelsen
  • Skolebestyrelsen har taget ansvar for at gennemgå skolens overordnede principper årligt
  • Forslag om tivselshus på skolen 25/4-09 vedtaget. Huset vil indeholde følgende:
   • Mobbe DVD (Nette arrangerer AV-udstyr)
   • Musik DVD
   • Flipovers til forslag fra forældre
   • Trivselsambassadører, 2 ad gangen

 • Reklame og materiale til 25/4-09
  • Dorte laver punktform matetiale til klasselærerne, så de kan informere eleverne
  • Brian kontakter Skole og Samfund for materiale vi kan få og/eller låne
  • Bent fremsender folder lavet på anden skole til inspiration
  • Vi udskriver logokonkurrence, Lone Gade skaffer præmie

 • Klubfester. Der ønskes pt ingen deltagelse af Trivselsambassadører. Kontakten med SSP holdes løbende

 • Økonomi. Der er ingen midler sat af til trivselsarbejde, men der er søgt Køge Kommune om dkk 15.000,-

 • Samarbejde med SFO - Anne Mette deltog i sidste del af mødet. SFOen ønsker sig at have en pædagog med til forældremøderne om minimum i indskolingen. Hvis der ikke er deltagelse beder SFOen om at få in-put fra forældrene til, hvad de forventer af SFOen.Aktionspunkter
 • Nette checker AV-udstyr til 25/4
 • Brian kontakter Skole og Samfund for materiale
 • Dorte laver præsentationsmateriale til klasselærere, incl logokonkurrence
 • Bent booker lokale til næste møde
 • Lone skaffe præmie til logokonkurrence


Sidst opdateret den 7. juni 2009