Skolebestyrelsesvalg 2006
[ Se valgresultat nederst på siden ]

Kandidatliste og præsentationer.
Skolebestyrelsesbekendtgørelsen.
Undervisningsministeriets vejledning til valgbekendtgørelsen.
Væsentlige ændringer i valgbestemmelserne for Skolebestyrelsesvalg 2006.
Skole og Samfund - Praktiske vink til skolebestyrelsesvalget. udgået
Gruppe

Forskudt valg på Skovboskolen.
Der skal vælges 3 forældrerepræsentanter og 3 suppleanter til skolebestyrelsen.


Status efter valgmødet onsdag den 1. februar 2006

Den nye skolebestyrelse har konstitueret sig.
Brian, Dorte og Knud, der alle var på genvalg, fortsætter; dog med det forbehold, at der ikke inden for de næste 14 dage kommer andre forældre og melder deres kandidatur. I så fald skal der brevafstemning til.
Vi mangler stadig tre suppleanter til skolebestyrelsen, men her vil medlemmer af skolebestyrelsen forsøge at gøre et benarbejde.
Fremmødet var i øvrigt meget begrænset. Ud over medlemmerne fra skolebestyrelsen var der kun fremmøde fra en enkelt forælder.
Henrik Marker, skoleleder


Valgret og valgbarhed

Forældrerepræsentanterne vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen, samt af og blandt de personer, der efter valgreglerne tillægges valgret og valgbarhed.
Hvis man har børn på flere skoler, er man stemmeberettiget på hver af disse.


Valgret og valgbarhed for forældre, hvis børn endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Alle børn, der fylder 5 år i 2006 kan indskrives, hvilket betyder, at ikke alene børn, der skal begynde skolegang den 1. august 2006, men også børn, der skal optages i skoleårene 2007/2008 og 2008/2009 kan indskrives i skolen med henblik på at give forældrene adgang til at deltage i valget.

Forældre, hvis børn med virkning fra 1. august 2006 skal overflyttes til Skovboskolen deltager kun i valget på Skovboskolen.


Valgbestyrelse for Skovboskolen

Orla Johannsen, kommunalbestyrelsesmedlem, formand.
Dorte Myhre Therkildsen, formand for skolebestyrelsen.
Henrik Marker, skoleleder.


Tidsplan for valget:

Ugedag Dato Aktivitet
Onsdag 11. januar 2006 Valglisten skal være klar.
Onsdag 18. januar 2006 Kl. 12.00:
Frist for aflevering af kandidatmateriale, der skal udsendes samtidig med meddelelsen til hjemmet om valgmødet.
Torsdag 19. januar 2006 Kl. 18.30 - 19.30:
Aftenåbent for oplysning om valglister.
Onsdag 25. januar 2006 Kl. 16.00:
Sidste frist for anmodning om optagelse på valglisten.
Onsdag 1. februar 2006 Kl. 19.00:
Valgmøde på Skovboskolens lærerværelse.
Lørdag 11. februar 2006 Kl. 9.00 - 11.00:
Sidste frist for aflevering af kandidatlister og stilleres underskrift.
Onsdag 15. februar 2006 Kl. 9.00 - 11.00:
Sidste frist for aftale om fredsvalg.
Hvis betingelserne for fredsvalg ikke er opfyldt, skal der afholdes afstemningsvalg.
Torsdag 2. marts 2006 Afstemningsperiode starter.
Stemmesedler kan afleveres på skolens kontor i skoletiden.
Mandag 6. marts 2006 Kl. 18.30 - 19.30:
Aftenåbent. Stemmesedler kan afleveres på skolens kontor.
Torsdag 9. marts 2006 Kl. 16.00:
Frist for afstemning (aflevering af stemmeseddel).
Søndag 19. marts 2006 Fristen for klager efter valgets endelige opgørelse.
Lørdag 1. april 2006 Den nye skolebestyrelse tiltræder.


TOP
Resultat

På Skovboskolen blev skolebestyrelsesvalget afgjort ved aftale om fredsvalg.

ValgtNavn Har barn i:
2004 - 2008  Ejner Vismoes Andersen 0.a + 3.g + 8.a
2004 - 2008Kenn Birger Klinthøj 1.a
2004 - 2008Flemming Skov 2.a
2004 - 2008Anne-Marie Enevoldsen 3.f + 8.b
2006 - 2010Dorte Myhre Therkildsen 4.b
2006 - 2010Brian Folmann Christiansen   5.a + 5.b + 6.a  
2006 - 2010Knud Birkedal Nielsen 3.f + 7.a
Suppl.     
1 - 2004Peter Knappmann 3.f + 8.a
2 - 2004Nette Schultz 1.a + 4.c + 5.b
3 - 2004Stefan Hayes Einarsson 0.a + 2.c
4 - 2004Arne Benny Olsen 5.a
5 - nyvalgtJeannette Pedersen 0.a
6 - nyvalgtLene Pedersen 3.f
7 - nyvalgtAnn Kirstine Hindsbøl 1.b + 8.b

Alle nyvalg gælder perioden 1. april 2006 - 31. marts 2010.

Skolebestyrelsen konstituerer sig på sit møde...
og vil snarest præsentere sig selv både i Kontakten og på vores hjemmeside www.skovboskolen.dk.


Sidst opdateret den 28. februar 2006