Skolebestyrelsesvalg 2004

[ Se valgresultat nederst på siden ]

Gruppe

Forskudt valg på Skovboskolen.
Der skal vælges 4 forældrerepræsentanter og 7 stedfortrædere til skolebestyrelsen.


Valgret og valgbarhed

Forældrerepræsentanterne vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen, samt af og blandt de personer, der efter valgreglerne tillægges valgret og valgbarhed.
Hvis man har børn på flere skoler, er man stemmeberettiget på hver af disse.


Valgret og valgbarhed for forældre, hvis børn endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Alle børn, der fylder 5 år i 2004 kan indskrives, hvilket betyder, at ikke alene børn, der skal begynde skolegang den 1. august 2004, men også børn, der skal optages i skoleårene 2005/2006 og 2006/2007 kan indskrives i skolen med henblik på at give forældrene adgang til at deltage i valget.

Forældre, hvis børn med virkning fra 1. august 2004 skal overflyttes til Skovboskolen deltager kun i valget på Skovboskolen.


Tidsplan for valget:

Ugedag Dato Aktivitet
tirsdag 2. marts 2004 Skolebestyrelsesvalg på Skovboskolen (udsat - for få kandidater).
mandag 8. marts 2004 Valglister skal være klar.
torsdag 18. marts 2004 Kl. 18.30 - 19.30:
Aftenåbent for oplysning om valglister.
tirsdag 23. marts 2004 Kl. 16.00:
Sidste frist for anmodning om optagelse på valglisten.
mandag 29. marts 2004 Kl. 19.00:
Valgmøde/opstillingsmøde på Skovboskolens lærerværelse.
tirsdag 13. april 2004 Kl. 9.00 - 11.00:
Sidste frist for indlevering af kandidatlister.
fredag
- fredag
16. april 2004
- 23. april
Hverdage kl. 9.00 - 13.00:
Stemmeberettigede, der ikke kan komme til stede på valgdagen, kan afgive deres stemme som brevstemme.
Brevstemning finder sted på Skovboskolens kontor.
torsdag 22. april 2004 Kl. 18.30 - 19.00:
Aftenåbent.
tirsdag 27. april 2004 Kl. 9.00 - 11.00 og kl. 16.00 - 20.00:
Skolebestyrelsesvalg på Skovboskolen.


TOP
Resultat (fra Kontakten 16. april 2004)

På opstillingsmødet den 29. marts enedes de fremmødte forældre om at opstille én liste og da der ved fristens udløb for indlevering af lister, den 13. april kl. 11.00, ikke var indkommet flere lister, er følgende valgt:

  NavnHar barn i:
1Ejner Andersen 1.g + 6.a
2Kenn Klinthøj Kommende 0. klasse
3Flemming Skov 0.a
4Anne-Marie Enevoldsen 1.f + 6.b
Suppl.     
1Dorte Myhre Therkildsen   2.b
2Brian Christiansen 3.a + 3.b + 4.a
3Knud Birkedal Nielsen 1.f + 5.a
4Peter Knappmann 1.f + 3.a
5Nette Schultz 3.b + 2.c + kommende 0. klasse  
6Stefan Einarsson 0.c
7Arne Olsen 3.a

Alle valgt for perioden 01.04.04 - 31.03.08.

Da kommunalbestyrelsen har godkendt Benny Mathiesens udtræden af skolebestyrelsen, indtræder 1. suppleanten allerede nu i bestyrelsen.

Herefter har skolebestyrelsen følgende sammensætning:

Dan Oddershede
Gitte Holm
Dorte Myhre Therkildsen
Ejner Andersen
Kenn Klinthøj
Flemming Skov
Anne-Marie Enevoldsen

Skolebestyrelsen konstituerer sig på sit møde tirsdag den 20. april og vil snarest præsentere sig selv både her i Kontakten og på vores hjemmeside www.skovboskolen.dk.

Jeg ønsker de nyvalgte medlemmer og suppleanter tillykke med valget og ønsker alle velkommen til arbejdet for vor fælles skole Skovboskolen

Venlig hilsen
Bent Elhegn
skoleleder


Sidst opdateret den 16. april 2004