Et vigtigt led i kæden...

læsende computer

Eksemplarisk og perspektivrig anvendelse af IKT
i undervisningen.
Følgende ingredienser indgår:

  • En gruppe ivrige, lærelystne og motiverede elever, der er sikret adgang til fornødent udstyr og sat i gang med en relevant opgave.

  • Et team af lærere, der er parate til at tage nye udfordringer op, og som vover at bruge tid på projekter, der går ud over traditionel klasseundervisning.

  • En IKT-vejleder, der kan inspirere kollegaerne, fjerne praktiske og tekniske forhindringer, komme med nye ideer, der rækker ud over sædvanlig daglig praksis - og som er parat som sikkerhedsnet, når det der altid vil gå galt...   går galt....

  • En skoleledelse, der lokalt har skabt og sikret rammerne for, at aktiviteterne kan finde sted. At der på skolen er skabt en bred forståelse for betydningen af at inddrage IKT i undervisningen, fordi det kan tilføre denne noget vigtigt og nødvendigt og ikke bare er noget, man gør ved festlige lejligheder for formelt at opfylde de ord, der står om det i læseplaner og vejledninger. Kort sagt, at der er skabt et positivt IKT-miljø på skolen, og at dette indgår i skolens planer - både de skrevne og de uskrevne...

  • Skolen skal selvfølgelig bakkes op af en kommune, der sætter de nødvendige ressourcer af til at løse denne opgave, som lov, læseplaner og CKF'er udstikker...
Det er altså en kæde af elementer, der skaber forudsætningerne for de gode undervisningsforløb med IKT, og alle kender jo dette mundheld om kæder:
  "En kæde er ikke stærkere end det svageste led".

 

Sakset fra lederen i "Informatik og undervisning" - december 2000.
Skrevet af Erling Schmidt - formand for "Foreningen for Informatik i Undervisningen".

IKT = Informations- og KommunikationsTeknologi.
CKF = Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder.

Peter Elkjær Pedersen


Sidst opdateret den 26. december 2000