Netværk
Internetadgang
Pædagogisk support

læsende computer


Netværk

I de sidste uger af elevernes sommerferie 1999 knoklede vi med at færdiggøre netværksinstallationer til undervisningsbrug, så de kunne blive helt færdige til elevernes skolestart.
Mandag den 11. oktober lykkedes det endelig data-firmaet, at få de sidste computere i netværksinstallationen til at arbejde tilfredsstillende. Det var ikke så lidt længere tid, end vi på forhånd havde forventet).

Netværket omfatter i første omgang:

 • 14 computere i datalokalet L6 ved siden af skolebiblioteket.
 • 10 (lidt ældre) computere i overbygningselevernes fællesrum i Vestervang.
 • Skolebibliotekets 5-6 computere
 • 3 computere i lærernes forberedelseslokale K3/K5

I november 1999 har vi selv kablet og installeret:

 • 4 computere i 6. a/c.
 • 1 computer hos skole- og ungdomsvejlederen Niels Ole Nielsen.

I marts 2000 har vi fået 19 nye Fujitsu/Siemens Scenic eTc 466. Heraf kabler og installerer vi selv:

 • 12 computere i Ø7 - vores nye edb-lokale nr. 2.
 • 6 computere på skolebiblioteket.


Alle ovenstående grupper af computere på netværket har adgang til:

 • Laserprinter opstillet ved gruppen.
 • Breve, billeder og andre data, der gemmes på serveren.
 • Informationssøgning på Internettet via tilslutning til Sektornettet
 • Post- og konferencesystemet på SkoleKom.
Pædagogisk support

Alle Skovbo kommunes 5 folkeskoler bliver tilsluttet Sektornettet her ved skolestarten 1999.
Det er selvfølgelig vigtigt, at alle elever, lærere, edb-vejledere og forældre er godt forberedte og informerede om de nye muligheder og krav, som denne Sektornettilslutning tilfører undervisningen.

Allerede i september 1997 besluttede skoleledergruppen i Skovbo kommune da også, at der skulle nedsættes en fælleskommunal pædagogisk supportgruppe bestående af kommunens edb-vejledere, der skulle løse følgende opgaver:

 • Motivering af medarbejderne til at bruge Sektornettet.
 • Planlægning og gennemførelse af et obligatorisk kursusforløb for alle lærere. 2 edb-vejledere arbejder sammen om det enkelte kursus.
 • Udarbejdelse af informationsmateriale til elever og forældre.
 • Pligt til at holde sig a jour på området og formidle ny viden og nye tiltag til skolerne.

Ovenstående beslutning strandede åbenbart i personforvaltningen -
og der er pt stadig ikke iværksat noget som helst.
og der er pt stadig ikke iværksat noget som helst.
og der er pt stadig ikke iværksat noget som helst.
og der er pt stadig ikke iværksat noget som helst.


Sidst opdateret den 21-08-99
Sidst opdateret den 02-09-99
Sidst opdateret den 15-10-99
Sidst opdateret den 27 marts 2000