Trivselsambassadørerne


  [ Mødereferater ]
  [ Princip for Trivselsgruppen af Trivselsambassadører ]
  [ Medlemsliste.xls ] per 12. november 2009

Hvem er vi?
 • Et nyt initiativ startet af Undervisningsministeriet og Skolestyrelsen
 • En arbejdsgruppe under Skolebestyrelsen
 • En gruppe af forældre, der arbejder for god trivsel på skolen og i lokalsamfundet
 • Et forum hvor børn og voksne kan komme med ideer til forbedring af trivslen på skovboskolen og i fritiden
 • En partner for SSP, AKT-lærere og skolens ledelse


Hvad laver vi?

 • Involverer skolens forældre aktivt i skolens antimobbestrategi
 • Arrangerer og medvirker ved aktiviteter der forebygger mobning og fremmer trivslen for alle på Skovboskolen
 • Hjælper skolens parter til at fremme trivslen på tværs af årgange
 • Samarbejder med andre skoler i kommunen, når muligt


Fakta

 • Hver 4. elev har været udsat for mobning inden for de seneste par måneder
 • 1 ud af 25 elever oplever mobning ugentligt
 • 58% svarer at mobning foregår i frikvartererne
 • Venner og forældre er de foretrukne personer at henvende sig til, hvis man bliver mobbetKontaktperson til Trivselgruppen:
Nette Schultz
tlf.: -- -- -- --       E-mail: (Slettet 29/6 2018 - EU’s persondataforordning)


Sidst opdateret den 13. november 2009