Lav en webside
trin 0
(Bør læses af læreren inden start)

| trin 0 | trin 1 | trin 2 | trin 3 | trin 4 | trin 5 | trin 6 | trin 7 | trin 8 | trin 9 | trin 10|


Websider

Det er ikke så vanskeligt at lave sine egne websider med det gratis værktøj: FrontpageExpress, som følger med browseren Internet Explorer.

Siderne kan laves på det lokale netværk eller udgives på internet.

Hvad kan en webside bruges til

For en lærer kan en webside tjene flere formål. Det kan være en side, som eleverne skal bruge næste dag. Websiden kan indeholde arbejdsopgaver med tilhørende links til egnede websteder. Siden gøres tilgængelig for eleverne på skolen næste dag, når de arbejder ved computeren og skal der arbejdes videre derhjemme kan siden også hentes frem her.
Det kunne også være en mulighed at lave en side med et fags årsplan med tilhørende materialebase for en klasse. Ligeledes kan et fagudvalg på en skole have sin egen webside, hvor der ligger lokale links, opgaver, materialer osv.
Læreren kan naturligvis også benytte websiden til at dele materiale, erfaringer, m.v. med kolleger.

Websider i undervisningen

Eleverne vil gerne lave websider. Første skridt kan være en personlig hjemmeside, hvorefter websidefremstilling kan indgå i emne- eller projektarbejde.

Viden om internettet

Ved at arbejde med websider får eleverne en viden om, hvordan man producerer web-sider og får dem offentliggjort på internettet. Eleverne ser således, at det ikke kræver så meget selv at kunne levere information til det verdensomspændende internet.
Det kunne give anledning til at overveje, om man altid kan stole på objektiviteten på internettets websider. Måske bliver erkendelsen, at man skal vurdere, hvilken værdi informationer fundet på internettet har som kildemateriale.

Hypertekst

Elever får gennem fremstilling af web-siderne en dybere indsigt i brug af hyperlinks og en forståelse for, hvad hypertekst er.

Layout

Gennem arbejdet med fremstilling og design af hjemmesiden, får eleverne erfaring med lay-out-principper, farvevirkning og effekter på websider.

Hvem er jeg?

Web-siderne kan både være personlige eller sider, der fremlægger et fagligt stof for andre, evt. i fællesarbejder med grupper fra andre klasser. Ved at beskrive sig selv med henblik på at skulle præsentere sig på en hjemmeside, får eleverne lejlighed til at overveje deres egen situation:
•Hvem er jeg?
•Hvordan er jeg i forhold til mine kammerater?
•Hvordan vil jeg gerne opfattes af andre?


’Visitkort’

Det er en slags personlige visitkort, der lægges på nettet. Dette kan resultere i positive og negative henvendelser via e- mail. Dette giver anledning til snak om etik og moral på internet.
Eleverne skal være opmærksomme på, hvilke signaler de sender. De skal kunne stå ved det, de skriver. Selv om beskrivelsen på nettet kan slettes, kan indtrykket den efterlader ikke uden videre udviskes.

Hvad må være offentligt

Når siderne offentliggøres på det rigtige internet og ikke blot internt, får eleverne erfaringer med, hvad man bør offentliggøre om sig selv. Når de modtager reaktioner på indholdet, kan eleven selv vurdere, om det var sådan informationen skulle opfattes. Eleverne bør ikke opgive telefonnummer og postadresse på deres hjemmeside. Kun den personlige e-mailadresse skal stå som kontaktmulighed.

Det formelle ansvar

Eleverne har et ansvar for, hvad de lægger ud på nettet. Lærerens rolle i den forbindelse er naturligvis uhyre vigtig, idet han skal sørge for, at eleven overvejer konsekvenserne af offentliggørelsen.
Når eleverne laver websider på skolen, kan der rejse sig et spørgsmål om, hvem der har det formelle ansvar for udgivelserne. Er det skolen eller eleven? Bør hjemmet godkende elevernes udsagn på hjemmesiden? Det er i det mindste forhold, forældrene bør orienteres om, inden de første hjemmesider offentliggøres.

Copyright

Hvis man lader elever arbejde med udgivelse af websider, skal man også være opmærksom på copyright-bestemmelser. Se mere om Copyright på www.ctu.dk

Forslag til arbejdsgang ved fremstilling af websider

Nedenstående forslag kunne danne udgangspunkt for et arbejde med websider i en klasse:

Eleverne sætter sig ind i web-editoren ved at eksperimentere, lege med de forskellige muligheder: skrifttyper, skriftstørrelser, farver, billeder, evt. animationer, links.

Der gives et oplæg om enkle lay-out- og designprincipper. Det er vigtigt at dette oplæg har form som ide-oplæg. Elevernes egen fornemmelse for designet skal opbygges gennem arbejdet med hjemmesiderne og reaktionerne på disse. Fx.: ”Det ser tosset ud med alle de figurer, der bevæger sig.” eller ”Man kan næsten ikke læse det, når du har brugt en rød tekstfarve på grøn baggrund.”

Eleverne indsamler materiale til deres side(r): tekster, billeder, animationer og hvilke ressourcer de vil lave links til. Alle digitale ressourcer samles i en mappe på harddisk eller netværk.

Siderne produceres og afprøves af eleverne i en browser.

De fremstillede sider gennemses og kommenteres af udenforstående – helst jævnaldrende fra en anden klasse eller skole. Det giver en anderledes respons, når det er personer, der ikke kender forfatterne til siderne.

På baggrund af reaktionerne hos responspersonerne færdiggøres siderne.

Siderne lægges på internettet og funktionaliteten afprøves.

Interne webssider

Fremstilling af websider kan også være en pædagogiske aktivitet uden at de skal lægges på intenettet.
Projekter og emnearbejder kan beskrives på en intern webside, der kan ses på skolens lokalnet til glæde og oplysning for skolens øvrige elever.