Skolebestyrelsen for
Skovboskolen og Gørslev Skole

Skolebestyrelsesvalg 2008.       Skolebestyrelsesvalg 2010.
Skolebestyrelsesvalg 2004.       Skolebestyrelsesvalg 2006.
Publikation: Hvorfor og hvordan - Skolebestyrelsen Hæfte 1.

Skolebestyrelsens:   [ Udvalg ]   [ Mødereferater ]   [ Kalender ]

Gruppe

Navn (Præsentation og E-post): Telefon: Tilknyttede klasser:
Erik Andersen (formand) 57 52 55 82 4. - 6. årg. Gørslev Skole
7. - 9. årg. Skovboskolen
Nanna Steenstrup (næstformand) 51 81 28 06 0. - 3. årg. Gørslev Skole
2.Y + 3.Y og 5.Y + 6.Y Skovboskolen
Michael Hjalholt Eismark 60 80 25 35 4. - 6. årg. Skovboskolen
 
Claus Løvendahl 20 46 92 58 4. - 9. årg. Skovboskolen
 
Helle Sander Sunesen 46 19 17 75 0. - 3. årg. Skovboskolen
2.Y + 3.Y og 5.Y + 6.Y Skovboskolen
Tina Sølberg 56 87 95 20 0. - 3. årg. Skovboskolen
 
Hanne Karina Grøn Veggerby 35 14 80 58 0. - 6. årg. Gørslev Skole
 
    Repræsentation:
Lene Fog Jørgensen 56 26 64 68   Medarbejderrepræsentant
Helene Østergaard 56 87 93 29 Medarbejderrepræsentant
Mathias Klausen - Elevrådsrepræsentant, 8.A
Mikkel Larsen - Elevrådsrepræsentant, 8.A
    Uden stemmeret:
Per Skøt - Skoleleder
Anne Mikkelsen - Pædagogisk afdelingsleder
Christian Steffensen - Administrativ afdelingsleder
Annemette Jørgensen 56 82 14 64 SFO-leder

Skovboskolen har til hver klasse tilknyttet et forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem, som tilbyder at deltage i forældremøderne.


Sidst opdateret den 25. marts 2011